...

Рекламна акція: «Щасливий чек»

Рекламна акція: «Щасливий чек в ТРЦ S)mall»

Офіційні правила рекламної акції «Щасливий чек в ТРЦ S)mall»(далі – Акції) у торговельно-розважальному центрі «S)mall» (надалі – ТРЦ «S)mall») у м. Вінниця, пр.Юності, 18

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. В цих правилах рекламної акції «Щасливий чек в ТРЦ S)mall» використовуються наступні терміни:

1.1 «Організатор» –  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С-МОЛЛ», код ЄДРПОУ 44012539.

1.2 В акції приймають участь всі магазини окрім Сільпо (далі Магазини-Партнери), які здійснюють свою господарську діяльність у приміщеннях за адресою: м. Вінниця, пр. Юності, 18, які належать їм на праві користування на підставі договору оренди з Організатором.

1.3. «Учасник» – повнолітня фізична особа, яка на період проведення Акції виконала всі умови, необхідні для участі в Акції, що вказані в даному Договорі.

1.4. Чек – розрахунковий документ,  встановленої форми та змісту (касовий чек або товарний чек), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг Магазинами-Партнерами фізичним особам у Період проведення Акції. 

1.5. Анкета – документ, який заповнює фізична особа у Період проведення Акції, для того, щоб стати учасником Акції. 

1.6. «Строк Проведення Акції» – період проведення Акції, що починається з 10.00 години 19 липня 2021 року до 22.00 години 08 серпня 2021 року включно.

1.7. «Місце Реєстрації Учасників»  –  касова зона Магазинів-Партнерів.

1.8. «Місце Проведення Розіграшу» – онлайн трансляція на інстаграм-сторінці ТРЦ S)mall instagram.com/small_vn/?utm_medium=copy_link та репостом відео розіграшу на офіційну сторінку Фейсбук facebook.com/Торговий-Центр-Smal

1.9. Місце проведення Акції – ТРЦ S)mall    

1.10. «Переможець» – Учасник Акції, який виконав умови даного Договору та отримав право на Приз.

1.11. «Приз» – 2 сертифікати номінальною вартістью по 1000,00 грн, та один сертифікат номінальною вартістю 4000,00 гривень.

1.12. «Сертифікат» – картка (випущена поліграфічним способом), яка протягом терміну дії Сертифікату надає право Переможцю отримати будь-який товар/ послугу в Магазинах-Партнерах із асортименту та за ціною, дійсними на момент отримання товару чи послуги, на загальну вартість, що дорівнює номіналу сертифікату.

1.13. «Спосіб визначення переможця» – жеребкування. Жеребкування проводить представник Організатора. 

1.14. «Інформаційні джерела ТРЦ S)mall, з яких можна дізнатися про умови Акції»: 

Інстраграм-сторінка ТРЦ S)mall: https://instagram.com/small_vn?utm_medium=copy_link

Фейсбук-сторінка ТРЦ S)mall facebook.com/Торговий-Центр-Smal, Сайт ТРЦ S)mall: s-mall.com.ua

1.15. ТРЦ S)mall   – торгово-розважальний центр S)mall, який знаходиться за адресою: Вінниця, проспект Юності, 18. 

2. ТРИВАЛІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Строк Проведення Акції – 10:00 години 19 липня 2021 року по 22:00годину  08 серпня 2021 року.

2.2. Реєстрація Учасників Акції проводиться в Місцях Реєстрації Учасників з 10:00 19 липня 2021 року до 20:00 08 серпня 2021 року. Дата чеку повинна співпадати з періодом розіграшу.

2.3. Розіграш Призу та оголошення Переможця відбуватиметься в прямому ефірі (онлайн трансляція) на інстаграм-сторінці ТРЦ S)mall  26 липня о 19:00 годині – розіграш перштого сертифікату на 1000 грн, 2 серпня 2021 року о 19:00 годині – розіграш другого сертифікату на 1000 грн, та 9 серпня 2021 року о 19:00 годині – розіграш третього сертифікату на суму 4000 грн.

Вказаний вище час початку проведення розіграшу може бути змінений організатором шляхом попереднього (за 24 години до дати проведення розіграшу) розміщення повідомлення в Інформаційних джерелах ТРЦ S)mall.  

3. ВИДАЧА ПРИЗУ

3.1. Передача (видача) Призу переможцю Акції здійснюється Організатором на 1 першому поверсі ТРЦ S)mall. Організатор зобов’язується передати Приз Переможцю  протягом 10-ти робочих днів з дати визначення Переможця Акції.

3.2. Переможець Акції повинен з’явитися для отримання Призу до 20 серпня 2021 року включно за адресою м. Вінниця, пр. Юності, 18 (завчасно домовившись про отримання Призу із Організатором)

3.3. У випадку, коли Переможець Акції не з’явився без поважних причин для отримання Призу у зазначений у цих Правилах строк, такий переможець Акції втрачає право на отримання Призу.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

4.1. Для участі в Акції фізична особа, яка бажає стати Учасником Акції, зобов’язана протягом періоду дії Акції виконати наступні умови:

4.1.1 здійснити купівлю будь-якого товару/послуги в будь-якому Магазині-Партнері одним чеком на загальну суму рівну та/або більшу 200,00 грн. (двісті гривень 00 копійок); 

4.1.2 зареєструвати чек в Місці Реєстрації Учасників та заповнити Анкету учасника Акції. 

4.2. Учасниками Акції можуть бути повнолітні особи, дієздатні громадяни України, яким на момент початку Акції виповнилося 18 років, які проживають на території України. 

4.3. Брати участь в Акції можна тільки особисто, не допускається участь в розіграші від імені інших осіб, через представників, по довіреності або анонімно.

4.4. Не можуть брати участь в Акції: неповнолітні, обмежено дієздатні, недієздатні особи, працівники і представники Замовника, Організатора, Магазинів-Партнерів, пов’язані з ними особи, члени сімей таких працівників і представників, а також працівники і представники будь-яких інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даної Акції. У випадку виявлення приналежності Переможця Акції до переліку осіб, зазначених в даному пункті, такий Переможець Акції втрачає право на отримання Призу, а сам приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції відповідно до умов даних Правил.

4.5. Фізична особа має право брати участь в Акції необмежену кількість разів за умови виконання всіх умов Правил. Недотримання Учасником хоча б однієї умови Акції, в тому числі тих умов, які виникають після проведення розіграшу, позбавляє такого Учасника участі у розіграші та відповідно в отриманні Призу.

4.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції тим самим підтверджують факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

5. ПРИЗ АКЦІЇ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРТИФІКАТУ

5.1. Приз Акції – це сертифікат номінальною вартістю 4 000 грн ( чотири тисячі грн. 00 копійок).

5.2. Сертифікат можна використати виключно в будь-якому з Магазинів-Партнерів ТРЦ S)mall за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 18. 

5.3. Сертифікат можна обміняти на будь-який товар/послугу, що є в наявності в будь-якому Магазині-Партнері ТРЦ S)mall за адресою: м. Вінниця, проспект Юності, 18.

5.4. Термін дії Сертифікату –  3 місяці , тобто до 9 листопада 2021 року

5.5. Вся номінальна вартість Сертифікату використовується при купівлі товару/послуги одноразово і в повному обсязі, за одним чеком (фіскальним/товарним). Переможець може придбати один і більше одного товару чи послуги згідно номіналу Сертифікату.

5.6. При обміні Сертифікату на товари або послуги можливі три ситуації: 

– вартість товару або послуги дорівнює номіналу Сертифікату; 

– вартість товару або послуги більше номіналу Сертифікату;

– вартість товару або послуги менше номіналу Сертифікату.

5.7. У разі якщо сумарна вартість обраних товарів/послуг перевищує номінальну вартість, зазначену на Сертифікаті, Переможець зобов’язується оплатити відповідну різницю.

5.8. У разі якщо сумарна вартість обраних товарів/ послуг менше номінальної вартості Сертифікату, різниця що утворилася не виплачується Переможцю і вартість товару/послуги буде дорівнювати номіналу Сертифікату.

5.9. В разі повернення товару/ послуги, які були придбані з використанням Сертифіката, повертаються тільки грошові кошти, які були сплачені як різниця між вартістю товарів/послуг та Номіналом Сертифікату.

5.10. Сертифікат не підлягає поверненню та обміну на грошовий еквівалент.

5.11. У випадку втрати, сертифікат відновленню не підлягає.

6. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

6.1. Один чек – одна анкета. Кількість чеків та відповідно зареєстрованих Анкет не обмежена. 

6.2. До участі в Акції допускаються виключно ті Анкети, дата реєстрації яких припадає на строк проведення Акції. 

6.3. Кожен чек підлягає реєстрації тільки один раз протягом Періоду Проведення Акції. Учасник зобов’язаний зберігати оригінал зареєстрованого чеку до закінчення Акції та передачі (видачі) призу останньому Переможцю Акції.

6.4. Зареєстровані чеки, які у разі перевірки Організатором не будуть підтверджені Магазином-Партнером, не надають право на отримання Призу. Аналогічні наслідки застосовуються і у випадку не пред’явлення оригіналів відповідних чеків Учасником Акції Організатору Акції перед врученням Призу.

6.5. Повторна реєстрація одного і того ж самого чеку забороняється та є недійсною. Повторно зареєстрований чек не надає Учаснику Акції права на розіграш Призу та його отримання.

6.6. Всі зареєстровані Анкети Учасників Акції мають бути підтверджені наявністю оригіналу відповідного чеку.

6.7. Реєстрація Анкет закінчується 08 серпня 2021 року о 22:00 годині.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ АКЦІЇ

7.1. Визначення переможців Акції буде здійснюватися за випадковою ймовірністю шляхом жеребкування серед Анкет Учасників, що приймають участь в Акції.

7.2. Організатор Акції зберігає за собою право змінювати спосіб визначення переможця, про що повідомляє не менш, ніж за 24 години до дати проведення розіграшу в своїх офіційних інформаційних джерелах.

7.3. Переможцем Акції може стати лише 1 (один) Учасник в кожному розіграші, Анкета якого буде обрана Організатором серед усіх Анкет шляхом випадкового жеребкування. 

7.4. Інформування Переможця буде здійснюватися шляхом телефонного дзвінка по номеру телефону, який учасник зазначив в Анкеті, та публікації даних такого Учасника (ім’я прізвища по батькові та року народження) в офіційних інформаційних джерелаї  Організатора. Інформування здійснюється на наступний день після проведення розіграшу.

7.5. За умови повного дотримання даних Правил Учасник, Анкета якого буде обрана шляхом жеребкування, стає Переможцем Акції та отримує право на отримання Призу.

7.6. У разі відмови Переможця Акції від Призу на виключний розсуд Організатора Приз підлягає повторному розіграшу серед інших Учасників Акції.

7.7. Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту Призу в жодному випадку та за будь-яких умов не допускається.

7.8. У разі обрання анкети, шляхом випадкового жеребкування, та у випадку відсутності оригіналу чеку, зазначеного в анкеті, у зв’язку із поверненням товару придбаного під час Акції або з будь-яких інших причин, така анкета визнається недійсною та не надає Переможцю Акції права на отримання Призу.

7.9. Переможець, перед отриманням Призу, зобов’язаний пред’явити Організатору Акції наступні оригінали документів:

– документ, що посвідчує особу Переможця (паспорт, водійські права тощо). 

– оригінал чеку, на підставі якого було зареєстровано Анкету.

Ненадання вищезазначених документів, вважається автоматичною та безумовною відмовою Переможця Акції від Призу.

7.10. У випадку подання переможцем (або іншою особою) заяви про повернення товару за фіскальним чеком, який став підставою для визначення переможця, в строки, визначені законом, переможець втрачає право на отримання Призу.

7.11. Всі Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

7.12. З моменту вручення Призу Переможцю Акції Організатор не несе відповідальність за випадкове знищення чи пошкодження Призу (сертифікату).

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА АКЦІЇ

8.1. Організатор залишає за собою право змінити дату та час проведення розіграшу, про що повідомляє не менш, ніж за 24 години до дати проведення розіграшу в своїх офіційних інформаційних джерелах.

8.2. Організатор Акції не здійснює будь-якого повторного інформування Переможця Акції про його перемогу, ніж те інформування, що передбачено даними Правилами. У разі, якщо Переможець Акції не відповів на телефонний дзвінок Організатора або не відреагував на публічне оголошення в інформаційних джерелах Організатора, то вважається, що такий Переможець самостійно відмовився від Призу на наступний день, який слідує за днем такого інформування. 

8.3. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за непроведення Акції, або невручення Призу у випадку настання будь-яких форс-мажорних обставин: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, а також у випадку закриття ТРЦ у зв’язку з введенням карантинних заходів, або інші обставини непідвласні контролю з боку Організатора Акцій.

8.4 Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Призу Учасником Акції з будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т. ч. з причини зазначення Учасником Акції неправдивих/або неповних даних в Анкеті, втрати (пошкодженні) оригіналу чеку тощо. При цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

8.5 Організатор не несе відповідальності за подальше використання Призу Учасником, після його здобуття. З моменту здобуття Призу Переможцем Акції останній несе ризик усіх та будь-яких можливих наслідків його використання, його випадкової загибелі, втрати або псування.

8.6. Організатор Акції залишає за собою право відмовити у видачі Призу у випадку, якщо Переможець Акції надав недостовірну та/або неповну інформацію для одержання цього Призу, або порушив всі або будь-яке з положень цих Правил Акції або чинне законодавство України.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА АКЦІЇ

9.1. Права Учасника Акції: 

9.1.1. Ознайомитися з цими Правилами. 

9.1.2. Прийняти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами. 

9.1.3. Отримати інформацію про зміни Правил в передбаченому Правилами порядку. 

9.2. Обов’язки Учасника Акції: 

9.2.1. Дотримуватись умов Акції у відповідності до цих Правил.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Всі результати Акції є остаточними і підлягають оскарженню виключно в межах чинного законодавства.

10.2. Замовник Акції не вступає у суперечки з-поміж самих учасників щодо визначення Переможця. Замовник залишає за собою право не вступати в письмові переговори або будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

10.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.

10.4. Факт участі в Акції та/або заповнення Анкети Учасника Акції (в тому числі, якщо Анкета не бере участь у розіграші у зв’язку з порушеннями Учасником умов Акції), означає повну згоду Учасників з даними Правилами, в тому числі безумовну згоду з тим, що:

10.4.1 їх персональні дані (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження), фото- і відеоматеріали з їх зображенням, а також інтерв’ю та інші матеріали про них можуть бути використані Організатором Акції в рекламних та маркетингових цілях, в будь-якій формі, як на території України, так і за кордоном протягом необмеженого терміну і без виплати будь-яких винагород, про що Учасник надає Організаторові відповідну згоду у формі участі у самій Акції;

10.4.2 їх персональні дані (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження), можуть бути оприлюднені Організатором Акції в будь-якій формі та в будь-яких джерелах, зокрема, але не виключно, в інформаційних джерелах Організатора, під час оголошення результатів розіграшу Призу, в інформаційних листівках Організатора тощо;

10.4.3 персональні дані Учасників, а саме: номер телефону, ПІБ, адреса, електронна адреса, вік, інші дані, що вимагаються цими умовами для одержання Призу, будуть оброблятися Організатором лише для цілей, пов’язаних з Акцією.

10.5. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, Учасник Акції підтверджує надання своєї згоди Учасника Акції Організатору на обробку та безкоштовне використання наданих ним персональних даних, а саме: ім’я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, а також інші передбачені цими Правилами дані, обробка яких не заборонена законом, а також на обробку персональних даних в інших випадках, передбачених Правилами. Приймаючи участь в Акції та надаючи Організатору передбачену цими Правилами інформацію, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання інформації про себе Організатором /залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Переможець Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та/або будь-якою третьою особою. Згода, надана відповідно до цих Правил, є належним чином оформленою згодою, в тому числі у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Згода Переможці Акції на будь-яке правомірне використання інформації щодо нього, яка надана відповідно до цих Правил, є остаточною та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій.

10.6. Учасники Акції ознайомлені зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року N 2297-VI із змінами та доповненнями.

10.7. Організатор Акції має право змінювати/доповнювати умови Акції або достроково її припинити. Інформація про внесення зміни або припинення Акції публікується в інформаційних джерелах Організатора, не менш, ніж за 24 години до дати впровадження відповідних змін.

10.8. Порушення Правил проведення Акції або відмова від виконання Правил позбавляє Учасника Акції можливості претендувати на отримання передбаченого даними Правилами Призу. У такому разі Учасник Акції не може претендувати на будь-яке відшкодування від Організатора.

10.9 Відсутність в Учасника можливості отримати Приз на обумовлених вище умовах, за будь-якими, не залежними від Організатора причинами, прирівнюється до відмови Учасника від Призу і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора Акції за невручення Призу.

10.10. Отримання Призу Акції допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови Правил Акції і отримали відповідне право згідно цих Правил Акції, і лише ними особисто. Якщо Учасник за будь-яких причин не може отримати Приз особисто, він не має права передати/уступити право отримання Призу третім особам та/або отримати Приз через представника.

10.11. Організатор Акції на свій власний розсуд може визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даній Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила Акції, діє деструктивним або іншим чином чи здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути будь-яким чином пов’язана із цією Акцією.

10.12 Якщо з будь-якої причини будь-який етап Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини будь-яких технічних неполадок, збій роботи, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або з будь-якої іншої причини, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, прозорість, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції на свій власний розсуд може анулювати, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації, дії або факти на власний розсуд Організатора Акції, про застосування відповідних дій Організатор зобов’язується повідомити не менш, ніж за 24 години до дати застосування таких дій в своїх інформаційних джерелах.

10.13 Терміни, що використовуються в цих Правилах Акції, відносяться виключно до даної Акції.

10.14 Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються нормами чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил та умов, і при не врегульованих цими умовами спірних питаннях остаточне рішення приймається на власний розсуд Організатора Акції. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаними з проведенням Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду за будь-яких обставин.

10.15 Організатор Акції не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами Акції та з будь-яких інших підстав чи обставин.

10.16. Організатор підтверджує, що він діє виключно в межах чинного законодавства України щодо добросовісної конкуренції.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

11.2. Учасник своєю участю у даній Акції повністю погоджується із Умовами Акції і зобов’язується їх виконувати.

11.3. Учасники несуть відповідальність за правильність і достовірність зазначення всієї інформації, що надсилається ними для участі в Акції.

11.4. Організатор залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.

11.5. Учасники Акції гарантують наявність у них повноважень на участь у Акції (зокрема, здійснюючи послідовність дій, передбачену цими Правилами), підтверджують та гарантують наявність у них всіх виключних майнових та особистих немайнових авторських та суміжних прав на надані фотокартки, не обмежених часом, територією чи способами використання. Учасники Акції несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

11.6. Організатор Акції мають право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цими Правилами.

11.7. Процедура визначення Переможців не переслідує мети отримання прибутку.

11.8. Організатор Акції залишає за собою право змінювати перелік Призів Акції або включити в Акцію інші призи про що повідомляє не менш, ніж за 24 години до дати впровадження відповідних змін в своїх інформаційних джерелах.

11.9. Всі учасники, які приймають участь у Акції, роблять це добровільно, без будь-якого тиску та примусу зі сторони Організатора, та погоджуються з усіма ризиками для здоров’я, які можуть виникнути, прийнявши участь у акції та отримавши послуги та/чи призи пов’язані з Акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров’ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь-яких претензій до Організатора Акції.

11.11. Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на інформаційних джерелах Організатора.

11.12. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний листуватися з Учасниками та надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції. 

Будь першим в курсі новин, знижок та акцій

Залиште свій e-mail і отримуйте актуальну інформацію

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.